بی پناه

بی پناه

بی پناه

(دیدگاه 1 کاربر)

بیش از 1 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

قیمت : 70,000تومان

سه سال قبل، به تقلید از یکی از همکلاسی ای دوره دبستان، برای
خودمسررسید کوچکیخریدمتادفترعقایددرست کنم.معمولاً دختران
جوان، در ایندفترجدولبزرگیرسممیکنندو نام تعدادیاز دوستان
صمیمیشانرامینویسند،سپسسوالاتمختلفیبالایهرصفحهنوشته
میشود کهطبقشمارهجدول،هرکسبایدبهآنسؤالپاسخبدهد.یکی
از سؤالاتدفتر مناینبود:
«ا گهبفهمی دوروز دیگهبیشترزندهنیستیچه کار میکنی؟ »
حدسمیزدم همه بچهها در پاسخبه اینسوالمینویسند که از
دوستانشانخداحافظیمیکنندو دو روز باقیمانده را کنار پدر و مادرشان
میگذرانند. اماجوابها متفاوتتر از چیزیبود که فکر میکردم.
شماره یک: هرطور شده میرم کشور مورد علاقهم و بازیگر محبوبمرو
میبینم.
شماره دو: اونی که ولم کرد رو پیدا میکنم و میکشمش، بعد توبه
میکنم و…
شمارهسه:قاچاقیمیرمارمنستان.
شمارهچهار: با پولایی که پسانداز کردم برایمامانو بابام یهخونه
میخرم.

انسان مثال گیاهی است که خشک شده و از بین میرود و تمام زیبایی های انسان نیز همچون گلی است که پژمرده میشود. آری؛ گیاه خشک و پژمرده می شود و انسان نیز مانند گیاه از بین میرود اما تنها کلام، افکار و آثار او باقی می ماند. انتشارات نسل روشن در تلاش است تا با ایجاد یک بستر مناسب در حمایت از مولفان و همچنین ماندگاری اید هها، آثار و افکار آ نها و با انتشار کتابی ارزشمند که از سطح علمی مطلوبی برخوردار باشد به وظیفه ی انسانی و اعتقادی خویش عمل کند تا بتواند اثری سازنده را به عنوان میراثی ناچیز برای نسل روشن باقی گذارد.

ناشر

انتشارات نسل روشن

نویسنده

زهرا خسروی میرزایی

موضوع

داستان های فارسی, قرن 14

تعداد صفحات

310

شماره کتابشناسی ملی

6127154

چاپخانه صحافی

نسل روشن

نوبت چاپ

1399

شمارگان

110نسخه

شابك

978-622-247-167-5

 1. پیمان

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
  نقاط قوت
  نثر روان، قوی از نظر ادبیات، انتقال خوب فضای داستان

  یه کتاب عالی از قدرت و تاثیر زنان بر جامعه

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

 • پیشنهاد می‌کنم
 • خیر ، پیشنهاد نمی‌کنم
 • نظری ندارم
 • نقاط قوت
 • نقاط ضعف