تاوان 1

تاوان

(دیدگاه 1 کاربر)

قیمت : 79,000تومان

آخرین کتاب را بستم و داخل جعبه گذاشتم. آهی از ته دل کشیدم و به سختی
جعبۀ سنگین را به زیرزمین که حکم انباری را داشت بردم. بین آن همه تیر و تختۀ
بلااســتفاده جایــی برای نشســتن پیدا کردم و بــرای آخرین بار بر جســد بیجان
آرزوهایــم گریســتم. فرصت زیادی برای این نوحه‌خوانی نداشــتم؛ اشــک‌هایم را
پاک کردم و به اتاقم برگشــتم. من ســال ســوم دبیرســتان بودم و حتی هنوز دیپلم
نگرفته بودم، ولی بیشــتر از این نتوانســته بودم مقاومت کنم. بیشتر دختران اینجا
تا قبل از پانزده ســالگی ازدواج میکنند، من هم تا امروز خواســتگارهای زیادی را
رد کــرده بــودم، ولی این یکی نور چشــمی بود. ما در شــهر کوچکی از توابع شــیراز
زندگی می‌کردیم که همه از سر شهر تا آخر آن همدیگر را می‌شناختند. البته بومی
نبودیم و ســال‌ها قبل پدر و مادرم در زمان جنگ از خرمشــهر به اینجا مهاجرت
…کرده بودند

ناشر:

انتشارات نسل روشن

نویسنده:

سهیلا عوضیان دوره

گرافیک:

علیرضا زمانی

تیراژ:

100

سال نشر:

1402

نوبت چاپ:

اول

تعداد صفحات:

66

شابک:

978-622-323-367-8

شماره کتابشناسی ملی:

9254267

 1. Nafas

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم
  نقاط قوت
  قلم بسیار قوی
  نقاط ضعف
  ندارد

  عالی بود بهترین داستانی که خوندم💜💜💜

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

 • پیشنهاد می‌کنم
 • خیر ، پیشنهاد نمی‌کنم
 • نظری ندارم
 • نقاط قوت
 • نقاط ضعف