خارج از کوهستان

خارج از کوهستان

خارج از کوهستان

قیمت : 85,000تومان

در ﻫﻠﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺰرﮔﺎن واﯾﮕﻞ و ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻣﺸـﺘﺮﮐﯽ در ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از ﭘـﺮوژه ي ﺟـﺎده ﺳـﺎزي داﺷﺘﻨﺪ. رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان ﺑﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺎده ﺳـﺎزيﻣ ﺨـﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﮐـﺎر آﻧﻬـﺎ را ﺑـﺎ دﺷـﻤﻨﺎن اﺟﺪادﯾﺸﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ و اﻣﻨﯿﺖ و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎرﯾﺸﺎن را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮد و از آن ﻃﺮف ﻫﻢ ﻃﺎﻟﺒـﺎن و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﻤـﺎن را در ﻓﺎﺻـﻠﻪ……….

انسان مثال گیاهی است که خشک شده و از بین میرود و تمام زیبایی های انسان نیز همچون گلی است که پژمرده میشود. آری؛ گیاه خشک و پژمرده می شود و انسان نیز مانند گیاه از بین میرود اما تنها کلام، افکار و آثار او باقی می ماند. انتشارات نسل روشن در تلاش است تا با ایجاد یک بستر مناسب در حمایت از مولفان و همچنین ماندگاری اید هها، آثار و افکار آ نها و با انتشار کتابی ارزشمند که از سطح علمی مطلوبی برخوردار باشد به وظیفه ی انسانی و اعتقادی خویش عمل کند تا بتواند اثری سازنده را به عنوان میراثی ناچیز برای نسل روشن باقی گذارد.

ناشر

انتشارات نسل روشن

نویسنده

دیوید کیلکالن

مترجم

سید علی موسوی

ویراستار

لیلا فرجی امین

تعداد صفحات

306صفحه

شماره کتابشناسی ملی

4498542

چاپخانه صحافی

آرمانسا

نوبت چاپ

1396

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خارج از کوهستان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

  • پیشنهاد می‌کنم
  • خیر ، پیشنهاد نمی‌کنم
  • نظری ندارم
  • نقاط قوت
  • نقاط ضعف