فرار از تیمارستان1

فرار از تیمارستان

فرار از تیمارستان

قیمت : 65,000تومان

هرگــز نخواســته بــود اول باشــد. حتــا ســکوت ایــن اتاق هــم مثل صدای جیــغ گوش خراش بــود. صدایــی ماننــد پنجــول کشــیدن یــا فریــاد دلخراشــی از تردیــد در ســرش می کوبیــد و شــدید می شــد تــا کــرش می کــرد. اول بــودن چیــز خوبــی بــود، رئیــس بــه او اطمینــان داده بــود. اول بــودن یــک افتخــار بــه حســاب می آمــد.

انسان مثال گیاهی است که خشک شده و از بین میرود و تمام زیبایی های انسان نیز همچون گلی است که پژمرده میشود. آری؛ گیاه خشک و پژمرده می شود و انسان نیز مانند گیاه از بین میرود اما تنها کلام، افکار و آثار او باقی می ماند. انتشارات نسل روشن در تلاش است تا با ایجاد یک بستر مناسب در حمایت از مولفان و همچنین ماندگاری اید هها، آثار و افکار آ نها و با انتشار کتابی ارزشمند که از سطح علمی مطلوبی برخوردار باشد به وظیفه ی انسانی و اعتقادی خویش عمل کند تا بتواند اثری سازنده را به عنوان میراثی ناچیز برای نسل روشن باقی گذارد.

ناشر

انتشارات نسل روشن

نویسنده

مادلین روکس

مترجم و ویراستار

نوشین دانشگر

تعداد صفحات

236صفحه

شماره کتابشناسی ملی

5694189

چاپخانه صحافی

آرمانسا

نوبت چاپ

1398

شمارگان

100 نسخه

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فرار از تیمارستان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

  • پیشنهاد می‌کنم
  • خیر ، پیشنهاد نمی‌کنم
  • نظری ندارم
  • نقاط قوت
  • نقاط ضعف