قصه هایی از قرون وسطی

قصه هایی از قرون وسطی

قصه هایی از قرون وسطی

قیمت : ناموجود

هــر چنــد نوشــتن بــرای فــردی کــه از تمامــی تعصب هــا حتــی تعصــب بــه نوشــتن رهــا شــده، کاری مــلال اور بنظــر می رســد امــا اینکــه انســان می توانــد چیــزی را در دســت گرفتــه و روی چیــزی دیگــر مفهومــی را دوبــاره خلــق کنــد؛ خــواه بــا معنــا باشــد یــا بی معنــا، بســیار شــگفت انگیز و زیبــا بنظــر می رســد. بــه امیــد آنکــه تــلاش بنــده تنها قطعــه ای کوچک از پــازل بی نهایت روشــنگری را کامــل کنــد. و بــا آرزوی اینکــه در ایــن روزگار غم انگیــز فراموشــی انســانیت و تنهایــی دلهــره آور هســتی، اتحــادی از جنــس یگانگــی و عشــق بیــن همــه مــا فــارغ از تمــام تفاوت هایمــان پدیــدار گــردد. زیــرا مــا بــاور داریــم کــه هــر کجــا کــه عشــق بــه معنــای حقیقــی خــود حضــور داشــته باشــد، برابــری و آزادی و هــر آنچــه انســان خواهــان آن اســت، متولــد خواهــد شــد

در انبار موجود نمی باشد

انسان مثال گیاهی است که خشک شده و از بین میرود و تمام زیبایی های انسان نیز همچون گلی است که پژمرده میشود. آری؛ گیاه خشک و پژمرده می شود و انسان نیز مانند گیاه از بین میرود اما تنها کلام، افکار و آثار او باقی می ماند. انتشارات نسل روشن در تلاش است تا با ایجاد یک بستر مناسب در حمایت از مولفان و همچنین ماندگاری اید هها، آثار و افکار آ نها و با انتشار کتابی ارزشمند که از سطح علمی مطلوبی برخوردار باشد به وظیفه ی انسانی و اعتقادی خویش عمل کند تا بتواند اثری سازنده را به عنوان میراثی ناچیز برای نسل روشن باقی گذارد.

ناشر

انتشارات نسل روشن

نویسنده

علی صبوری

تعداد صفحات

92 صفحه

شماره کتابشناسی ملی

5885271

چاپخانه صحافی

آرمانسا

نوبت چاپ

1399

شمارگان

60 نسخه

شابك

978-622-247-031-9

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قصه هایی از قرون وسطی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

  • پیشنهاد می‌کنم
  • خیر ، پیشنهاد نمی‌کنم
  • نظری ندارم
  • نقاط قوت
  • نقاط ضعف