شلغم یا برگ شلغم

شلغم یا برگ شلغم

شلغم یا برگ شلغم

قیمت : 25,000تومان

امــروز، ماشــا، شــخصیت کارتون هــای روســی، شــهرت جهانــی پیــدا کــرده اســت. دختــر پرانــرژی، کنجــکاو و شــادی کــه بــا وجــود مهربانــی و حســن نیتی کــه دارد، باعــث دردســر اطرافیانــش، بــه خصــوص خــرس مهربــان می شــود. در پــی محبوبیــت شــخصیت ماشــا بیــن کــودکان و بزرگســالان، پــروژه ی جدیــدی تحــت عنــوان «قصه هــای ماشــا» آغــاز شــد. معلــوم شــد شــخصیت ماشــا اســتعداد خوبی در قصه گویی دارد. ماشــا عروســک هایش را می نشاند و برایشــان قصه هــای خیلــی قدیمــی کــه روس ها و مردم کشــورهای دیگر با آن بزرگ شــده اند تعریــف می کنــد. او بــه قصه هــا از دیــد یــک کــودک نــگاه می کنــد. گاهــی قهرمان هــای داســتان های او یکدیگــر را نمی شناســند.

انسان مثال گیاهی است که خشک شده و از بین میرود و تمام زیبایی های انسان نیز همچون گلی است که پژمرده میشود. آری؛ گیاه خشک و پژمرده می شود و انسان نیز مانند گیاه از بین میرود اما تنها کلام، افکار و آثار او باقی می ماند. انتشارات نسل روشن در تلاش است تا با ایجاد یک بستر مناسب در حمایت از مولفان و همچنین ماندگاری اید هها، آثار و افکار آ نها و با انتشار کتابی ارزشمند که از سطح علمی مطلوبی برخوردار باشد به وظیفه ی انسانی و اعتقادی خویش عمل کند تا بتواند اثری سازنده را به عنوان میراثی ناچیز برای نسل روشن باقی گذارد.

ناشر

انتشارات نسل روشن

نویسنده

دینیس چرویتسف

مترجم

مریم قدیانلو

تعداد صفحات

22 صفحه

شماره کتابشناسی ملی

‌5966957

چاپخانه صحافی

آرمانسا

نوبت چاپ

1398

شمارگان

100 نسخه

شابك

978-622-247-110‌-1‌

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شلغم یا برگ شلغم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

  • پیشنهاد می‌کنم
  • خیر ، پیشنهاد نمی‌کنم
  • نظری ندارم
  • نقاط قوت
  • نقاط ضعف