نوجوان آگاه 1

نوجوان آگاه (من و هدف‌هایم)

قیمت : 115,000تومان

مــا دو همــکار هســتیم که هــر دو تحصیالت دانشــگاهی روانشناســی در مقطع
کارشناســی ارشــد داریــم و هــر دو حــدود 11 ســال در حیطــه آموزشــی، فرهنگــی،
انگیزشی، توسعه فردی فعالیت کرده‌ایم و چون هر دو دغدغه موفقیت نوجوانان
و جوانان ســرزمینمان ایران را دار یم، ســعی کرده‌ایم ســالها در راستای رشد افراد
هدفمند جامعه تمام انرژی خود را به‌کارگیریم. این رســالت زمانی در ما جوانه زد
کــه هنــوز تحصیالت دانشــگاهی در ایــن حیطه نیاموختــه بودیم. افــراد پرانرژی و
بااستعدادی می‌دیدیم که برای رشد خودشان هر کاری کرده‌اند. اما در یغ مشوقی
که به آنها انگیزه حرکت دهد و موتور اشتیاقشــان را گرم کند و آنها را تا رســیدن
بــه موفقیــت همراهــی کند. افــرادی سرشــار از اســتعداد و نبوغ اما بــه علت عدم
آ گاهی از راههای رسیدن به موفقیت و همچنین نداشتن مربی یا همراه مناسب،
در نیمه‌راه از هدف بازمانده بودند و این باعث احساس شرمندگی در ما شد.

ناشر:

انتشارات نسل روشن

نویسنده:

سـحر رضوانی – سـاره کیان راد

ویراستار

مهران محبیان فر

تیراژ:

100

سال نشر:

1402

نوبت چاپ:

اول

تعداد صفحات:

127

شابک:

978-622-323-278-7

شماره کتابشناسی ملی:

9199944

قیمت:

115000

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نوجوان آگاه (من و هدف‌هایم)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

  • پیشنهاد می‌کنم
  • خیر ، پیشنهاد نمی‌کنم
  • نظری ندارم
  • نقاط قوت
  • نقاط ضعف