گرامر ضروری برای مکالمه 1

گرامر ضروری برای مکالمه انگلیسی ویژه مبتدیان

(دیدگاه 1 کاربر)

قیمت : 159,000تومان

در این بخش به آموزش مفاهیم کلی دستور زبان می‌پردازیم که برای یادگیری هر زبانی موردنیاز وضروری اســت که از جمله آنها می‌توان به مواردی همچون آشــنایی بــا فاعــل،مفعــول و قیدها اشــاره کــرد.در همین زمینــه متاســفانه باید به صراحــت بگوییــم کــه بســیاری از نوآموزان زبان انگلیســی، آشــنایی کاملــی با این موارد ندارند و همین امر موجب میشود که آنها خیلی زوداز یادگیری زبان خسته شوند و خیلی زود رابطه دوستانه خودرا با زبان به هم بزنند. فــرض کنیــد زبانآمــوزی به تازگی فرآیند یادگیری زبان انگلیســی را شــروع کرده اســت و بــا مفاهیــم مذکــور ایــن فصل آشــنایی کامل نــدارد و تصــور میکنــد که اگر معادل هر کلمه فارســی را به زبان انگلیســی بازگرداند،مفهوم خود را رســانده است و اصــلا نمیدانــد که اســم یا صفت،فاعل یامفعول چیســت و در چــه جایگاهی در محال اســت کــه چنین فردی یــک جملــه انگلیســی قرار میگیرنــد.در واقع تقریبا بتوانــد به راحتی زبان انگلیســی را یاد بگیرد مگــر اینکه برای مدت طوالنی در بین انگلیسی زبانان زندگی کند. در همیــن راســتا تصــور کنید ایــن زبان آموز که علم کافی از دســتور زبــان ندارد و تنها با برخی کلمات آشنایی دارد قصد دارد که به زبان انگلیسی به شما بگوید که من در به در هستم.میدانید او چه جمله ای را به زبان میآورد و چه فاجعه‌ای رخ خواهد داد!

ناشر:

انتشارات نسل روشن

مؤلف:

مهدی گلشنی

گرافیک:

علیرضا زمانی

تیراژ:

100

سال نشر:

1402

نوبت چاپ:

اول

تعداد صفحات:

197

شابک:

‬‬‬‬978-622-323-352-4

شماره کتابشناسی ملی:

9240686

 1. m.s

  خرید این محصول را توصیه می‌کنم

  سلام و درود
  خواهش می کنم این کتاب را موجود کنید. خیلی دنبال همچین کتابی بودم.
  ممنونم

  • میلاد رضوانفرد

   سلام این کتاب در سایت موجود هست!

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

 • پیشنهاد می‌کنم
 • خیر ، پیشنهاد نمی‌کنم
 • نظری ندارم
 • نقاط قوت
 • نقاط ضعف