توییتر و بقا در تغییرات

توییتر و بقا در تغییرات

توییتر و بقا در تغییرات

بیش از 9 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

قیمت : 89,000تومان

چنـد سـال اسـت کـه نوعـی رابطـه‌ی عشـق-نفرت را بـا توییتـر داریـم، امـا ایـن
نهــاد نقشــی اساســی را بــرای موفقیتمــان ایفــا می‌کنــد. همــواره ســعی می‌کنیــم در
ایــن پلتفــرم، بــا آنچــه مجــاز اســت بســازیم و موجودی‌هــای کنونــی را بــا کامیابــی
مدیریــت کنیــم و پــس از آن بــود کــه در طوفــان 2017 گرفتــار شــدیم، وقتــی کــه
سیاسـت، روس‌هـا، ربات‌هـا و نفـرت بـه سـمت جریان‌هـای توییتـری روان شـدند و
مسـیر عصـر دیجیتـال را تغییـر دادنـد.

ناشر

انتشارات نسل روشن

نویسنده

کرت سیپوینت

مترجم

سید علی موسوی

تعداد صفحات

106صفحه

شماره کتابشناسی ملی

5534818

چاپخانه صحافی

آرمانسا

نوبت چاپ

1398

شمارگان

1000نسخه

شابك

978-622-6413-59-6

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “توییتر و بقا در تغییرات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

  • پیشنهاد می‌کنم
  • خیر ، پیشنهاد نمی‌کنم
  • نظری ندارم
  • نقاط قوت
  • نقاط ضعف